تماس با ما

آدرس

تبریز، جاده تهران، شهرک صنعتی عالی نسب، انتهای خیابان صنعت یک، شرکت صنایع غذایی ناصر

شماره تماس کارخانه

۰۴۱-۳۶۳۰۹۱۶۱-۴

ایمیل

info@naserfood.com

آدرس

تبریز جاده تهران شهرک صنعتی عالی نصب، انتهای خیابان صنعت یک شرکت صنایع غذایی ناصر

شماره تماس

۰۴۱-۳۶۳۰۷۲۲۲

ایمیل

info@nasertam.com